Biogazdálkodó - Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

Biogazdálkodó

Oktatás ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.
Képzés megtekintések: 2152
  Résztvevők véleménye:

Biogazdálkodó

A teljes költség: 245 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 08104001

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR besorolás: 0810

A képzés óraszáma: 320 óra
Megengedett hiányzás: 20% (64 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Biogazdálkodó képzés célcsoportja:

Azok a mezőgazdasági/agrár végzettségű szakemberek, akik szeretnék az ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést megismerni és folytatni.

A Biogazdálkodó képzés célja:
A képzésben részt vevő személyek elsajátítsák azon ismereteket, kompetenciákat, melyek birtokában képesek biogazdálkodó mezőgazdasági vállalkozást létesíteni, illetve üzemeltetni, fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytatni: olyan alapanyagokat, termékeket előállítani, melyek nem tartalmaznak az ökológiai termelésben nem engedélyezett szermaradványokat és magas minőséget képviselnek.

A képzés elvégzésével képes lesz tudatos gazdálkodóként a gépeket, az épületeket, az építményeket szakszerűen üzemeltetni és karbantartani, egyszerű javításokat elvégezni, szakmai anyagokat olvasni és alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet, megfigyeléseket és méréseket végezni, betartani a munka-és környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és az ökológiai termeléssel kapcsolatos előírásokat, csapatmunkában dolgozni és együttműködni a szakmai munkában és a gazdálkodási tevékenység ellenőrzésében résztvevőkkel, képes lesz megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként szakszerűen hasznosítani.

A Biogazdálkodó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Szerződést köt a tanúsító szervezettel az ökológiai termelésre történő átállás érdekében
 • Meghatározza a biotermékek árát és kialakítja az értékesítési csatornákat.
 • Természet-és környezetvédelmi szempontokra figyelemmel tervezi meg a mezőgazdasági termelést.
 • A gazdaság kialakítását és működtetését a táj-gazdálkodási ismeretek alapján végzi.
 • Felméri és azonosítja gazdaságában a védett és érzékeny természeti területeket
 • A szerves eredetű hulladékok hasznosítására vonatkozó tervet állít össze.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai növénytermesztésre való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi termeléssel, az ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen megtervezi a vetéstervet figyelemmel a fajtaválasztás speciális szempontjaira.
 • Szakszerűen alkalmazza talaj szerkezetét és víz-tartalmát kímélő technológiákat, eljárásokat
 • Fenntartja a talaj tápanyag-szolgáltató képességét az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett tápanyagutánpótló készítmények fel-használásával.
 • Szakszerűen alkalmazza a tárolással és tartósítással összefüggő ökológiai ismereteit és az extenzív gyep-termesztés előírásait.
 • Alkalmazza az ökológiai növény-termesztésben megengedett növényvédelmi mód-szereket, készítményeket a kártételek kialakulásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.
 • Szakszerűen használja és karbantartja az ökológiai növénytermesztéssel összefüggő építményeket, gépeket és berendezéseket.
 • Igénybe veszi az ökológiai növénytermesztés támogatási formáit, valamint a NATURA 2000 program előírásait szakszerűen alkalmazza.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai állattartásra való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi a termeléssel, ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen helyezi el a haszonállatait a speciális állatsűrűségi korlátokra figyelemmel és képes a különféle ökológiai tartásban fel-használható takarmányok és takarmány-kiegészítők felismerésére. Figyelemmel kíséri a haszonállatok viselkedését, ellenőrzi a rendelkezésre álló takarmány mennyiségét, minőségét
 • Szakszerűen kialakítja és működteti az ökológiai méhészetet
 • Legeltetési tervet készít.
 • Igénybe veszi az ökológiai állattartás támogatási formáit.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai kertgazdálkodásra történő átállást, az ellenőrző szervek nyomtatványait és előírásait szakszerűen vezeti és kezeli.
 • Kijelöli a zöldség-és gyümölcstermesztés céljára leginkább megfelelő adottságú területeket.
 • Használja az ökológiai termesztésben megengedett termésnövelő anyagokat, növényvédelmi eljárásokat és készítményeket
 • Szakszerűen használja a zöldség-gyümölcs fajok alapvető ökológiai termesztés-technológiáját.
 • Szakszerűen alkalmazza a szőlőtermesztés ökológiai termesztés-technológiai ismereteit
 • Szakszerűen használja az ökológiai kertészetben rendszeresített építményeket, eszközöket és berendezéseket
 • Alkalmazza az ökológiai kertészeti termesztés támogatási formáit, rendszerét.

Mit kell tudni a Biogazdálkodó Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Biogazdálkodó képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
  • OKJ 34 621 01 Gazda
  • 4 0811 17 04 Gazda szakma
  • OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
  • 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus szakma
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek
 • Egyéb feltételek: nincs

Biogazdálkodó Képzési Tananyagegységek listája:

 • Ökológiai gazdálkodási irányzatok, biotanúsítás, -ellenőrzés, marketing, környezet-, természetvédelem, táj és szerves hulladékgazdálkodás (80 óra)
 • Ökológiai növénytermesztés (80 óra)
 • Ökológiai állattartás (80 óra)
 • Ökológiai kertészet (80 óra)

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.