M-STÚDIUM - A sikeres oktatásszervező!

Minőségpolitika

Sikerünk zálogát a megbízhatóság, a minőségi munkavégzés, oktatóink magas szintű szakértelme és a többéves felnőttképzésben szerzett tapasztalat biztosítja.

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások

Hat felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást biztosítunk a képzésben részt vevő személyeknek. Ezek: Bemeneti kompetenciamérés, Előzetes tudásmérés, Előzetesen megszerzett tudás beszámítása, Elhelyezkedési tanácsadás, Képzés hatékonyságának növelése, Munkavállalás elősegítése.

Oktatásszervezés

Korábban több, mint 100 képzés OKJ-s képzésre vonatkozó engedéllyel a Dél-Dunántúl régió vezető oktatásszervezőjévé váltunk. Képzéseinket régiónkban vagy az ország bármely pontján megvalósítottuk és megvalósítjuk – igény szerint, az új felnőttképzési rendszerben is rendszerben.

Miért az M-STÚDIUM?

Hallgatóink tanulási sikeressége, vizsga eredményessége 100 %-os! helyett: A képzéseinkben részt vevő személyek tanulási sikeressége, vizsga eredményessége 100 %-os!

M-STÚDIUM

A sikeres oktatásszervező!

Népszerű

Az M-STÚDIUM facebook oldalát már több, mint 1000 rajongó lájkolta.

Rugalmas

Rugalmas időbeosztás, természetesen a szakmai színvonal megtartásával.

Áraink tartalmazzák

Tankönyv, jegyzet, színvonalas elméleti és gyakorlati helyszín, elismert oktatók, vizsga díja.

M-STÚDIUM

Minőségpolitika

M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.

Az M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság sikerét a megbízhatóság, a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség mellett, oktatóink magas szintű szakértelmében, valamint a többéves felnőttképzési tevékenység során szerzett tapasztalatban látjuk biztosítottnak.
Társaságunk célja az erőforrások hatékony felhasználása és a képzés volumenének megtartása, lehetőségek szerinti növelése. E cél érdekében alakítottuk ki minőségbiztosítási rendszerünket.
A minőségbiztosítási stratégiánkat az alábbiakban fogalmazzuk meg:

 • Tevékenységeinket tervszerűen és szervezetten, a hatékonyságot szem ellőtt tartva magas színvonalon végezzük.
 • Figyeljük a képzési piacon jelentkező igényeket és képzési programok biztosításával törekszünk kielégíteni azokat.
 • Munkánk során figyelembe vesszük a képzésben résztvevőink, megrendelőink igényeit. Nyitottak vagyunk, odafigyelünk partnereinkre, az észrevételeiket elemezzük, azok munkafolyamatainkba történő visszacsatolásával javítjuk a minőségbiztosítási rendszerünket.
 • Kapcsolataink jellemzője a megbízhatóság és vevőközpontúság.
 • Oktatóinkat jogszabályi megfelelőség mellett saját elvárásaink alapján választjuk ki, és rendszeresen értékeljük munkájukat a minőségbiztosítási rendszerünk szabályozása szerint.
 • Eredményességünket a képzésben résztvevőink, a megrendelőink és munkatársaink (oktatóink, képzési felelősök) megelégedettsége révén növeljük.
 • A képzések megvalósításába bevontak részére szerződésben határozzuk meg a követelményeket, elvárásainkat. Ügyelünk a szerződéseinkben vállaltak korrekt, pontos betartására, és egyéb kötelezettségeink maradéktalan teljesítésére.
 • A képzésben résztvevőink, a képzést megrendelők, munkatársaink felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek lehető legjobb kielégítése érdekében elégedettségüket mérjük, tevékenységünket elemezzük, értékeljük, javítjuk és fejlesztjük.
 • Biztosítjuk az eredményes működéshez szükséges erőforrásokat, ha indokolt fejlesztéseket hajtunk végre
 • Mindent elkövetünk, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés.
 • Kötelességünk olyan munkakörnyezetet biztosítása, amelyben minden munkatársunk állandóan fejlesztheti és hasznosíthatja alkotó képességeit.
 • Minden munkatársunktól megköveteljük a vonatkozó jogszabályok és a minőségbiztosítási rendszerünk szabályozásainak betartását.
 • Tevékenységünket értékeljük, fejlesztjük, esetleges hibáinkat javítjuk.

A képzéseinkben résztvevőink javaslataik, észrevételeik, véleményük reális megfogalmazásával járuljanak hozzá felnőttképzőnk minőségbiztosításának megvalósításához.
Az felnőttképző valamennyi munkatársa felelősséggel tartozik a rá vonatkozó minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok megvalósulásáért, a képzési dokumentumok szabályos vezetéséért, épségben történő megőrzésért, a minőség további javításáért.
Minden munkatársainktól elvárjuk, hogy folyamatos önképzéssel fejlesszék tudásukat.
A képzési felelősnek minden esetben meg kell győződni az alkalmazni kívánt szabályozás, az alkalmazott dokumentum érvényességéről.
Az felnőttképző vezetőjeként elkötelezettséggel, személyes példamutatással is elősegítem a minőségi munkavégzést.
Figyelemmel kísérem és minden évben értékelem a minőségpolitika megvalósulását, s ha indokolt módosítom.

Sásd, 2023. november 23.

Wéber Mária
ügyvezető, a felnőtképző vezetője

 AZ M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi hat felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást biztosítja a képzésben részt vevő személyek számára, a képzés támogatójának vagy résztvevőjének igénye alapján:

1. Bemeneti kompetenciamérés,
A képzés megkezdéséhez szükséges kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén – amennyiben jogszabály, egyéb szabályozás lehetővé teszi - annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

2. Előzetes tudásmérés
Az előzetes tudásmérés annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;

3. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása,
A képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.

4.  Elhelyezkedési tanácsadás
Az elhelyezkedési tanácsadás során segítjük a tanácskérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak, képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében. Megadjuk azokat az információkat, amelyek elősegítik az egyén karriercéljainak megvalósítását, a megfelelő munkahelyválasztást.


5. Képzés hatékonyságának növelése
A képzés keretében a képzés elejére tervezett, 16 óra időtartamú - a képzésben tartást és beilleszkedést segítő - motivációs tevékenység.

6. Munkavállalás elősegítése
A képzés keretében a képzés végére tervezett, 24 óra időtartamú az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő szolgáltatás.

Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.