Minőségpolitika

Sikerünk zálogát a megbízhatóság, a minőségi munkavégzés, oktatóink magas szintű szakértelme és a többéves felnőttképzésben szerzett tapasztalat biztosítja.

Kiegészítő tevékenységek

Négy felnőttképzést kiegészítő tevékenységet biztosítunk a képzésben résztvevők számára: Előzetes tudás mérés, Elhelyezkedési tanácsadás, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Oktatásszervezés

Több, mint 100 képzési engedélyünkel a Dél-Dunántúl régió vezető oktatásszervezőjévé váltunk. Képzéseinket régiónkban vagy az ország bármely pontján megvalósítjuk.

Miért az M-STÚDIUM?

Hallgatóink tanulási sikeressége, vizsga eredményessége 100 %-os!

M-STÚDIUM

A sikeres oktatásszervező!

Képzési paletta

Dinamikusan fejlődő képzési palettánkon több, mint 100 képzésre lehet jelentkezni.

Széleskörű

Szociális, Egészségügy, Mezőgazdaság, Oktatás, Élelmiszeripar, Kölekedés, Gépészet, Informa...

Eredményes

Hallgatóink tanulási sikeressége, vizsga eredményessége 100 %-os!

Népszerű

Az M-STÚDIUM facebook oldalát már több, mint 1000 rajongó lájkolta.

Rugalmas

Rugalmas időbeosztás, természetesen a szakmai színvonal megtartásával.

Áraink tartalmazzák

Tankönyv, jegyzet, színvonalas elméleti és gyakorlati helyszín, elismert oktatók, vizsga díja.

M-STÚDIUM

Minőségpolitika

M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.

Az M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság sikerének zálogát a megbízhatóság, a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség mellett, oktatóink magas szintű szakértelmében, valamint a többéves felnőttképzési tevékenység során szerzett tapasztalatában látjuk biztosítottnak.
Társaságunk célja, hogy a végzett munkánk eredményeként folyamatosan bővülő megrendelői kört alakítsunk ki. E cél érdekében alakítottuk ki minőségbiztosítási rendszerünket.
A minőségbiztosítási stratégiánkat az alábbiakban fogalmazzuk meg:

 • Tevékenységeinket tervszerűen és szervezetten, a hatékonyságot szem ellőtt tartva magas színvonalon végezzük.
 • Kapcsolataink jellemzője a megbízhatóság és ügyfélközpontúság, ügyelünk a megállapodásainkban vállaltak és egyéb kötelezettségeink korrekt, pontos betartására.
 • A képzésben résztvevőink javaslataik, észrevételeik, elégedettségük reális megfogalmazásával járuljanak hozzá intézményünk minőségbiztosításának megvalósításához.
 • A képzést megrendelő munkaadók, oktatóink és munkatársaink felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek lehető legjobb kielégítése érdekében elégedettségüket mérjük, tevékenységünket elemezzük, értékeljük, javítjuk és fejlesztjük.
 • Nyitottak vagyunk, odafigyelünk partnereinkre, az észrevételeiket elemezzük azok  munkafolyamatainkba történő visszacsatolásával javítjuk a minőségbiztosítási rendszerünket.
 • A megrendelői igények figyelemmel kisérésével, rugalmas kezelésével is törekszünk a vevőkör szélesítésére, ezzel társaságunk stabilitásának további fokozására, piaci részesedésének növelésére.
 • Oktatóinkat jogszabályi megfelelőség mellett saját elvárásaink alapján választjuk ki, és rendszeresen értékeljük munkájukat a minőségbiztosítási rendszerünk szabályozása szerint.
 • Minden munkatársainktól elvárjuk, hogy folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlesszék tudásukat, amelyhez lehetőségeink szerint biztosítjuk a feltételeket
 • Biztosítjuk, és munkatársainktól megköveteljük a vonatkozó jogszabályok betartását.
 • Az intézmény alkalmazottai felelősséggel tartoznak a rájuk vonatkozó minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok megvalósulásáért
 • Mindent elkövetünk, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés és a kezdeményezés a minőség további javítására.
 • Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások felhasználásával, eszközállományunkat, számítógépes hátterünket folyamatos bővítjük, fejlesztjük, korszerűsítjük.

Kötelességemnek tekintem a szervezetnél olyan munkakörnyezetet teremtését, melyben mindenki állandóan fejlesztheti, és hasznosíthatja alkotó képességeit.
Elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával is elősegítem a minőségi munkavégzést.
Figyelemmel kísérem, és minden évben értékelem vezetőségi átvizsgálás alkalmával a minőségpolitika megvalósulását, s ha szükséges módosítom, a folyamatos alkalmasság szempontjából.

Sásd, 2016. január 1.

Megyeri Tiborné
ügyvezető igazgató

 

AZ M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi négy felnőttképzést kiegészítő tevékenységet biztosítja a képzésben résztvevők számára, Jogszabályi előírás, a képzés támogatójának vagy résztvevőjének igénye alapján:

1. Előzetes tudás mérése
Az előzetes tudás méréseannak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;
Kötelező az előzetes tudásmérés támogatott OKJ-s és támogatott nyelvi képzésben való részvétel esetén, egyéb esetben a támogató előírása vagy képzésre jelentkező igénye szerint.
2. Elhelyezkedési tanácsadás
Az elhelyezkedési tanácsadás során segítjük a tanácskérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében. Megadjuk azokat az információkat, amelyek elősegítik az egyén karriercéljainak megvalósítását, a megfelelő munkahelyválasztást.
Az elhelyezkedési tanácsadás a képzés támogatója, a képzésre jelentkező vagy a képzésben résztvevő részéről felmerülő igény esetén nyújtjuk.
A képzés támogatójának igénye alapján:
3. Képzés hatékonyságának növelése
A képzés keretében a képzés elejére tervezett, 16 óra időtartamú - a képzésben tartást és beilleszkedést segítő - motivációs tevékenység.
4. Munkavállalás elősegítése
A képzés keretében a képzés végére tervezett, 24 óra időtartamú az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő tevékenység.

A sikeres vizsgázok aránya az éves lemorzsolódási arány, a résztvevői elégedettségmérés éves átlageredménye

Az intézmény kulcsfontosságú eredményeit tükröző néhány adat


Mérési terület/év

2014-ben

2105-ben

2016

A sikeres vizsgázok aránya szakképesítésenként/képzésenként*

 

 

 

 

 

 

 

Az éves lemorzsolódási arány

2,56%

3,87%

 

A résztvevői elégedettségmérés éves átlageredménye 10-es skálán

9,34

9,50

 

* a fel nem sorolt szakképesítésekben/képzésekben a sikeres vizsgázók aránya 100%.