Biogazdálkodó - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Biogazdálkodó

Biogazdálkodó

Tanfolyam ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.

Képzési helyszín: M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.

Tanfolyamszervező: Megyeri Tiborné

megyeri.marcsi@mstudium.hu

+36303858917

https://www.m-studium.hu


Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 08104001

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR besorolás: 0810

A képzés óraszáma: 320 óra
Megengedett hiányzás: 20% (64 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Biogazdálkodó képzés célcsoportja:

Azok a mezőgazdasági/agrár végzettségű szakemberek, akik szeretnék az ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést megismerni és folytatni.

A Biogazdálkodó képzés célja:
A képzésben részt vevő személyek elsajátítsák azon ismereteket, kompetenciákat, melyek birtokában képesek biogazdálkodó mezőgazdasági vállalkozást létesíteni, illetve üzemeltetni, fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytatni: olyan alapanyagokat, termékeket előállítani, melyek nem tartalmaznak az ökológiai termelésben nem engedélyezett szermaradványokat és magas minőséget képviselnek.

A képzés elvégzésével képes lesz tudatos gazdálkodóként a gépeket, az épületeket, az építményeket szakszerűen üzemeltetni és karbantartani, egyszerű javításokat elvégezni, szakmai anyagokat olvasni és alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet, megfigyeléseket és méréseket végezni, betartani a munka-és környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és az ökológiai termeléssel kapcsolatos előírásokat, csapatmunkában dolgozni és együttműködni a szakmai munkában és a gazdálkodási tevékenység ellenőrzésében résztvevőkkel, képes lesz megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként szakszerűen hasznosítani.

A Biogazdálkodó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Szerződést köt a tanúsító szervezettel az ökológiai termelésre történő átállás érdekében
 • Meghatározza a biotermékek árát és kialakítja az értékesítési csatornákat.
 • Természet-és környezetvédelmi szempontokra figyelemmel tervezi meg a mezőgazdasági termelést.
 • A gazdaság kialakítását és működtetését a táj-gazdálkodási ismeretek alapján végzi.
 • Felméri és azonosítja gazdaságában a védett és érzékeny természeti területeket
 • A szerves eredetű hulladékok hasznosítására vonatkozó tervet állít össze.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai növénytermesztésre való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi termeléssel, az ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen megtervezi a vetéstervet figyelemmel a fajtaválasztás speciális szempontjaira.
 • Szakszerűen alkalmazza talaj szerkezetét és víz-tartalmát kímélő technológiákat, eljárásokat
 • Fenntartja a talaj tápanyag-szolgáltató képességét az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett tápanyagutánpótló készítmények fel-használásával.
 • Szakszerűen alkalmazza a tárolással és tartósítással összefüggő ökológiai ismereteit és az extenzív gyep-termesztés előírásait.
 • Alkalmazza az ökológiai növény-termesztésben megengedett növényvédelmi mód-szereket, készítményeket a kártételek kialakulásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.
 • Szakszerűen használja és karbantartja az ökológiai növénytermesztéssel összefüggő építményeket, gépeket és berendezéseket.
 • Igénybe veszi az ökológiai növénytermesztés támogatási formáit, valamint a NATURA 2000 program előírásait szakszerűen alkalmazza.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai állattartásra való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi a termeléssel, ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen helyezi el a haszonállatait a speciális állatsűrűségi korlátokra figyelemmel és képes a különféle ökológiai tartásban fel-használható takarmányok és takarmány-kiegészítők felismerésére. Figyelemmel kíséri a haszonállatok viselkedését, ellenőrzi a rendelkezésre álló takarmány mennyiségét, minőségét
 • Szakszerűen kialakítja és működteti az ökológiai méhészetet
 • Legeltetési tervet készít.
 • Igénybe veszi az ökológiai állattartás támogatási formáit.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai kertgazdálkodásra történő átállást, az ellenőrző szervek nyomtatványait és előírásait szakszerűen vezeti és kezeli.
 • Kijelöli a zöldség-és gyümölcstermesztés céljára leginkább megfelelő adottságú területeket.
 • Használja az ökológiai termesztésben megengedett termésnövelő anyagokat, növényvédelmi eljárásokat és készítményeket
 • Szakszerűen használja a zöldség-gyümölcs fajok alapvető ökológiai termesztés-technológiáját.
 • Szakszerűen alkalmazza a szőlőtermesztés ökológiai termesztés-technológiai ismereteit
 • Szakszerűen használja az ökológiai kertészetben rendszeresített építményeket, eszközöket és berendezéseket
 • Alkalmazza az ökológiai kertészeti termesztés támogatási formáit, rendszerét.

Mit kell tudni a Biogazdálkodó Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Biogazdálkodó képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
  • OKJ 34 621 01 Gazda
  • 4 0811 17 04 Gazda szakma
  • OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
  • 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus szakma
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek
 • Egyéb feltételek: nincs

Biogazdálkodó Képzési Tananyagegységek listája:

 • Ökológiai gazdálkodási irányzatok, biotanúsítás, -ellenőrzés, marketing, környezet-, természetvédelem, táj és szerves hulladékgazdálkodás (80 óra)
 • Ökológiai növénytermesztés (80 óra)
 • Ökológiai állattartás (80 óra)
 • Ökológiai kertészet (80 óra)
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.