Falu- és tanyagondnoki képzés - jogszabály alapján | MÁR REFERENCIÁVAL

Falu- és tanyagondnoki képzés - jogszabály alapján | MÁR REFERENCIÁVAL!

Oktatás ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.
Képzés megtekintések: 2150
  Résztvevők véleménye:

Falu- és tanyagondnoki képzés - jogszabály alapján | MÁR REFERENCIÁVAL!

A teljes költség: 180 000 Ft

Jogszabály alapján folytatott képzés. Munkakörhöz rendelt hatósági képzés.

A képzés óraszáma: 170 óra (Elmélet - 52 óra, Gyakorlat - 118 óra)
Megengedett hiányzás: A kontaktórák 20%-a (25 óra). Terepgyakorlaton nem engedhet!7; meg a hiányzás. Az esetleges hiányzást pótolni kell!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001811

A Falu - és tanyagondnoki képzés képzés célcsoportja:

A falu- és tanyagondnoki munkakörben alkalmazott személyek. (A kinevezésük, foglalkoztatásuk kezdetét követő 1 éven belül kell elvégezniük a képzést).

A Falu - és tanyagondnoki képzés képzés célja:
A képzésben részt vevő személyek felkészítése a kistelepüléseken végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra; az élethelyzetből adódó problémák megoldására, személyes segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére.

A képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány a képzésben részt vevő személyek számára lehetővé teszi, hogy továbbfoglalkoztatást falugondnoki vagy tanyagondnoki munkakörben.

(A tanúsítvány a falu- és tanyagondnok fizetési fokozat szintjét nem változtatja meg.)

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A képzésben részt vevő személyek:
  • sajátítsák el a falugondnoki segítő munka alapvető készségeit, ismereteit,
  • ismerjék meg a kistelepülések, tanyák sajátosságait, társadalmi, gazdasági környezetét,
  • ismerjék meg a munkájukhoz szükséges jogszabályokkal, a segítő szakma és a falugondnoki szolgáltatás etikai szabályalt,
  • legyenek képesek szakszerű információkeresésre és továbbítására,
  • legyenek képesek a helyi önkormányzattal, hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra,
  • legyenek jó segítői a települési önkormányzatok/polgármesteri hivatal és a lakosság kapcsolatának,
  • ismerjék fel és értsék meg az egyéni élethelyzeteket, a konkrét szükségleteket, legyenek képesek közreműködni azok - kompetencia határaikon belül maradva - önálló megoldására vagy más szakemberek bevonásával a felmerült problémák közös megoldására,
  • segítsek a közösségi alkalmak megteremtését, lebonyolítását,
  • sajátítsák el a falugondnoki tevékenység dokumentáció szakszerű és folyamatos vezetését.

A Falu - és tanyagondnoki képzés tananyagegységei

 1. A képzéssel kapcsolatos bevezető ismeretek
 2. A falugondnoki, tanyagondnoki tevékenység alapismeretei
 3. Társadalom- és közösségismeret
 4. A szociális munka és a segítő foglalkozás
 5. Kommunikációs készségek és szakmai önismeret fejlesztése
 6. Terepgyakorlat

A Falu - és tanyagondnoki képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • A falu- és tanyagondnoki alapképzésen csak az a személy vehet részt, akit a falu- vagy tanyagondnoki szolgálatot fenntartó e munkakörben (önkormányzati fenntartó esetében) közalkalmazotti jogviszonyban vagy (nem állami - civil, egyházi - fenntartó esetében) a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel foglalkoztat.

Falu - és tanyagondnoki képzés zárása

 • Az eredményes záróvizsga.
 • Az Intézet a sikeres záróvizsgát követően – a felnőttképző által kiállított igazolás alapján – a képzésben részt vevő személy részére a Szociális Ágazati Portálon közzétett tanúsítványt állítja ki.

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.