Homlokzatépítő és -szerelő - Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

Homlokzatépítő és -szerelő

Oktatás ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.
Képzés megtekintések: 1247
  Résztvevők véleménye:

Homlokzatépítő és -szerelő

A teljes költség: 250 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 07323005

Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
KEOR besorolás: 0732

A képzés óraszáma: 300 óra (elmélet: 120 óra, gyakorlat: 180 óra)
Megengedett hiányzás: 20% (64 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Homlokzatépítő és -szerelő képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik érdeklődnek a munkakör iránt.

 

A Homlokzatépítő és -szerelő képzés célja:
A Homlokzatépítő és -szerelő szakember az épülethomlokzatok és más üvegezett, illetve tömör felületek vázszerkezetét szereli, beüvegezi azokat, beépíti a nyílászárókat és árnyékolókat, elhelyezi a szigeteléseket és a tömítéseket, valamint elvégzi a szükséges beüzemeléseket. Ismeri a homlokzatok, függönyfalak építéséhez szükséges anyagokat, azok főbb jellemzőit és a beépítésükhöz kapcsolódó technológiai folyamatokat. A szakképesítéssel rendelkező személy előkészíti a munkafolyamatot, terveket olvas, ellenőrző felmérést végez, fogadja, tárolja, illetve az építéshelyszínen mozgatja a beépítésre kerülő anyagokat, beszereli a kapcsolódó építőelemeket, végül lezárja a munkafolyamatot.


A munkájához szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket, digitális információs eszközöket szakszerűen működteti, a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva maradandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A homlokzatépítő és szerelő ismeri, valamint tudatosan betartja és betartatja a vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja.

A szakember folyamatosan képezi magát, az új megoldásokat figyelemmel kíséri, és törekszik az új technológiák elsajátítására.

A Homlokzatépítő és -szerelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Előkészíti a végrehajtandó projektet, munkafolyamatot, tanulmányozza és elemzi a kapott tervanyagot, képes kinyerni a tervezési modellek információtartalmá t a feladatellátáshoz szükséges mértékben, összeállítja az árajánlatot, az ütemtervet, valamint kidolgozza az időbeli és a térbeli organizációt.
 • Alkalmazza és üzemelteti a vállalatirányítási és minőségbiztosítási rendszer rá vonatkozó részét, kezeli, a benne lévő adatokat, dokumentálja az elvégzett munkát, munkatársaival folyamatosan egyeztet.
 • Előzetes felmérést végez, felméri az épületgeometriát, az eredményeket rögzíti, illetve továbbadható formátumba feldolgozza.
 • Értelmezi a végrehajtandó feladatot a kapott műszaki dokumentáció alapján, műszaki vázlatrajzot készít, építészeti és csomóponti terveket olvas, kiválasztja a kivitelezéshez szükséges eszközöket. Átadja-átveszi a munkaterületet a megbízótól, előkészíti a kivitelezés helyszínét a munkavégzésre.
 • Részt vesz a kivitelezési kooperációkon, munkahelyi egyeztetéseken. Folyamatosan vizsgálja a kapcsolódó társszakmák tevékenységének hatását saját munkájára az organizáció, a kivitelezési pontosság és a csomóponti kialakítás terén. Értékeli a teherhordó tartószerkezetek elvi megfelelőségét.
 • Szakszerűen használja a munkavédelmi eszközöket, átveszi, kezeli és a helyszíni organizációnak megfelelően deponálja az építési helyszínre érkező anyagokat. Feliratozás, címke és konszignációs tervek alapján beazonosítja a szerkezeteket.
 • Felismeri a kiszállított, de nem megfelelő, hibás, sérült anyagokat (törött üveg, sérült profil, stb.).
 • Meghatározza, kitűzi a beépítési szinteket, síkokat, tengelyeket, az ehhez szükséges eszközöket helyesen használja. Térlátás képességével rendelkezik.
 • A kapott beépítési csomópontoknak megfelelően elhelyezi, rögzíti a rögzítő-, megfogó elemeket, statikai tartókat stb.

Mit kell tudni a Homlokzatépítő és -szerelő Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Homlokzatépítő és -szerelő képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Homlokzatépítő és -szerelő Képzési Tananyagegységek listája:

 • Építőipari alapismeretek
 • Építőipari alapismeretek gyakorlata
 • Munka- és környezetvédelem
 • Homlokzatépítés és szerelés
 • Alapozó ismeretek a homlokzatépítés és szerelés gyakorlatához
 • Homlokzatépítés és szerelés gyakorlata

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.