Homlokzatépítő és -szerelő - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Homlokzatépítő és -szerelő

Tanfolyam ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.
Tanfolyam megtekintések: 501
  Résztvevők véleménye:

Homlokzatépítő és -szerelő

A teljes költség: 250 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Szakmai Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 07323005

Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
KEOR besorolás: 0732

A képzés óraszáma: 300 óra (elmélet: 120 óra, gyakorlat: 180 óra)
Megengedett hiányzás: 20% (64 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Homlokzatépítő és -szerelő képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik érdeklődnek a munkakör iránt.

Figyelem! Ez a tevékenység 2023. december 31. után csak ezen képzés elvégzésével gyakorolható.

További részletes információk a jogszabályban: https://njt.hu/jogszabaly/2021-34-20-7Q

A Homlokzatépítő és -szerelő képzés célja:
A Homlokzatépítő és -szerelő szakember az épülethomlokzatok és más üvegezett, illetve tömör felületek vázszerkezetét szereli, beüvegezi azokat, beépíti a nyílászárókat és árnyékolókat, elhelyezi a szigeteléseket és a tömítéseket, valamint elvégzi a szükséges beüzemeléseket. Ismeri a homlokzatok, függönyfalak építéséhez szükséges anyagokat, azok főbb jellemzőit és a beépítésükhöz kapcsolódó technológiai folyamatokat. A szakképesítéssel rendelkező személy előkészíti a munkafolyamatot, terveket olvas, ellenőrző felmérést végez, fogadja, tárolja, illetve az építéshelyszínen mozgatja a beépítésre kerülő anyagokat, beszereli a kapcsolódó építőelemeket, végül lezárja a munkafolyamatot.


A munkájához szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket, digitális információs eszközöket szakszerűen működteti, a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva maradandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A homlokzatépítő és szerelő ismeri, valamint tudatosan betartja és betartatja a vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja.

A szakember folyamatosan képezi magát, az új megoldásokat figyelemmel kíséri, és törekszik az új technológiák elsajátítására.

A Homlokzatépítő és -szerelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Előkészíti a végrehajtandó projektet, munkafolyamatot, tanulmányozza és elemzi a kapott tervanyagot, képes kinyerni a tervezési modellek információtartalmá t a feladatellátáshoz szükséges mértékben, összeállítja az árajánlatot, az ütemtervet, valamint kidolgozza az időbeli és a térbeli organizációt.
 • Alkalmazza és üzemelteti a vállalatirányítási és minőségbiztosítási rendszer rá vonatkozó részét, kezeli, a benne lévő adatokat, dokumentálja az elvégzett munkát, munkatársaival folyamatosan egyeztet.
 • Előzetes felmérést végez, felméri az épületgeometriát, az eredményeket rögzíti, illetve továbbadható formátumba feldolgozza.
 • Értelmezi a végrehajtandó feladatot a kapott műszaki dokumentáció alapján, műszaki vázlatrajzot készít, építészeti és csomóponti terveket olvas, kiválasztja a kivitelezéshez szükséges eszközöket. Átadja-átveszi a munkaterületet a megbízótól, előkészíti a kivitelezés helyszínét a munkavégzésre.
 • Részt vesz a kivitelezési kooperációkon, munkahelyi egyeztetéseken. Folyamatosan vizsgálja a kapcsolódó társszakmák tevékenységének hatását saját munkájára az organizáció, a kivitelezési pontosság és a csomóponti kialakítás terén. Értékeli a teherhordó tartószerkezetek elvi megfelelőségét.
 • Szakszerűen használja a munkavédelmi eszközöket, átveszi, kezeli és a helyszíni organizációnak megfelelően deponálja az építési helyszínre érkező anyagokat. Feliratozás, címke és konszignációs tervek alapján beazonosítja a szerkezeteket.
 • Felismeri a kiszállított, de nem megfelelő, hibás, sérült anyagokat (törött üveg, sérült profil, stb.).
 • Meghatározza, kitűzi a beépítési szinteket, síkokat, tengelyeket, az ehhez szükséges eszközöket helyesen használja. Térlátás képességével rendelkezik.
 • A kapott beépítési csomópontoknak megfelelően elhelyezi, rögzíti a rögzítő-, megfogó elemeket, statikai tartókat stb.

Mit kell tudni a Homlokzatépítő és -szerelő Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Homlokzatépítő és -szerelő képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Homlokzatépítő és -szerelő Képzési Modulok listája:

 • Építőipari alapismeretek
 • Építőipari alapismeretek gyakorlata
 • Munka- és környezetvédelem
 • Homlokzatépítés és szerelés
 • Alapozó ismeretek a homlokzatépítés és szerelés gyakorlatához
 • Homlokzatépítés és szerelés gyakorlata

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakbizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.