Üveges - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Üveges

Tanfolyam ideje: 2022. Április 16. - 2024. December 31.
Tanfolyam megtekintések: 1401
  Résztvevők véleménye:

Üveges

A teljes költség: 210 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Szakmai Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 07323006

Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
KEOR besorolás:0732

A képzés óraszáma: 140 óra
Megengedett hiányzás: 20% (28 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

Az Üveges képzés célcsoportja:

Munkavállalók, a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek; az állami munkaerő-piaci, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. Továbbá minden olyan egyén, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elvégzésével üveges szakképesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Figyelem! Ez a tevékenység 2023. december 31. után csak ezen képzés elvégzésével gyakorolható.

További részletes információk a jogszabályban: https://njt.hu/jogszabaly/2021-34-20-7Q

Az Üveges képzés munkaterülete:
Épületek, magas és mélyépítési építmények nyílászárói, homlokzati rendszerei, korlátok és számos belső elegáns belsőépítészeti elem, önálló üvegszerkezetek: hidak, járófelületek, üvegházak, üvegfedések szerkezetek szerelése, beépítése. A design, de a szigorú akusztikai, hőtechnikai, olykor tűzvédelmi követelményei teljesítéséhez megkerülhetetlen üveg, és üvegszerkezetek szakszerű kezelése karbantartása.

Új és meglévő szerkezetek bontása és cseréje, megrendelői igény vagy terv konszignáció alapján. A minőségi és szakszerű szerelés a hatályos építési és kivitelezési előírások betartása mellett. Elhelyezés az épület statikai, akusztikai, tűzvédelmi követelményeinek figyelembevételével. Egyeztetés tervezővel, kivitelezővel, építőipari szakemberekkel. A munkavégzéskor a munka és balesetvédelmi előírások betartása.

Az Üveges szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Felmérni az üvegezés szerkezetbeépítési helyét
 • Ismeri a termékhez kapcsolódó rajzokat, jelöléseket
 • A tevékenysége során a legjobb minőségben elvégezni a feladatot
 • Önállóan és csoportban is a feladatokat ellátni
 • Az üvegezés anyagait szakszerűen tárolni, előkészíteni, szállítani és szabni
 • Ismeri a beépített szerkezetek anyagait, műszaki jellemzőit, ellenőrzési, szállítási és szabási módszereit
 • Szem előtt tartani a megrendelő igényeit
 • Instrukciók alapján önállóan és csapatban is dolgozni
 • Építészeti terv alapján az üvegezés anyagmennyiségét kiszámítani.
 • Ismeri az üvegezési szerkezetek anyagmennyiség számítási eljárásait
 • Az együttműködésre más szakmák képviselőivel
 • Önállóan képes döntéseket hozni
 • Fogadófelületet műszeresen és szemrevételezéssel ellenőrizni és javítani
 • Ismeri a mérőeszközök, kézi szerszámok szakszerű használatát
 • Kreatív lenni a feladatokat elvégezésében
 • Az alapanyagokat felhasználási technológiájuknak megfelelően alkalmazni
 • Ismeri az alapanyagok műszaki jellemzőit és bedolgozási technológiájukat
 • Elköteleződni a csoportos munkavégzésre
 • Munkatársaiért felelősséggel kiállni
 • Az üveg alapanyagokat technológiának megfelelően felületen, élén és speciális eljárással csiszolni, ragasztani, fúrni
 • Ismeri az üvegezés általános és speciális díszítő csiszolási, ragasztási és fúrási eljárásait és technológiáit
 • Fejleszteni tudását, figyelni a piaci igényeket,
 • Érdeklődik az újszerű megoldások iránt.
 • Felügyelni a rá bízott munkatársak szakszerű munkavégzését
 • Műszaki terv alapján az üvegezési szerkezeteket: nyílászáró üvegezést, üvegtetőt, bevilágító
 • üvegházat, portált, üvegfalat, akváriumot, korlát szerkezetet kitűzni és szerelni
 • Ismeri az üvegezési szerkezeteket: nyílászáró üvegezési, üvegtető, bevilágító, üvegház, portál, üvegfal, akvárium, korlát szerkezetek kitűzési eljárásait és szerelési technológiáit Felelősséget érezni a saját munkájának sikeres elvégzéséért
 • Felelősen utasítani, irányítani
 • Üvegezést szerkezeti elemekben mechanikusan, tapaszolással rögzíteni
 • Ismeri az üveg rögzítési technológiáit
 • Belátni az esetleges hibás teljesítést
 • Meglévő hibás szerkezeteket szakszerűen javítani
 • Ismeri a hibás szerkezetek, felületek javítási módját.
 • Fejleszteni tudását, figyeli a piaci igényeket,
 • Érdeklődik az újszerű megoldások iránt
 • A hibáit belátni, azokat javítani
 • Használni, ismeri és érti a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáit
 • Tiszteletben tartja mások véleményét
 • Ellenőrzi a technológiai utasítások betartását
 • A munkavédelmi eszközöket alkalmazni.
 • Betartja a vonatkozó munka-, baleset-és tűzvédelmi eloltásokat.
 • Ismeri a munkavédelmi eszközök alkalmazását.
 • Törekszik a szakmai jogi ismeretek elsajátítására
 • Mások és saját hibáit kreatívan korrigálni
 • Más szakmákkal együttműködni.
 • Ismeri a többi szakmával való együttműködés szabályait. Értékként tekinteni mások munkájára.
 • Irányítás mellett másokkal együttműködni.
 • Keletkező hulladékot szakszerűen kezelni.
 • Ismeri a szakszerű hulladékkezelést.
 • Elkötelezni magát a gazdaságosság és fenntarthatóság iránt. Betartani és betartatni a környezetvédelmi szabályokat

Mit kell tudni az Üveges Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

Az Üveges képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek
 • Egyéb feltételek: nincs

Üveges Képzési Modulok listája:

 • Épíőipari és üvegezési alapismeretek (32 óra)
 • Üvegezés, szerelés (80 óra)
 • Speciális szerkezetek üvegezése (80 óra)
 • Vállalkozási alapismeretek (80 óra)

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakbizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.