Üveges - Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

Üveges

Oktatás ideje: 2023. Április 16. - 2024. December 31.
Képzés megtekintések: 2720
  Résztvevők véleménye:

Üveges

A teljes költség: 210 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 07323006

Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
KEOR besorolás:0732

A képzés óraszáma: 140 óra
Megengedett hiányzás: 20% (28 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

Az Üveges képzés célcsoportja:

Munkavállalók, a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek; az állami munkaerő-piaci, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. Továbbá minden olyan egyén, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elvégzésével üveges szakképesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 

Az Üveges képzés munkaterülete:
Épületek, magas és mélyépítési építmények nyílászárói, homlokzati rendszerei, korlátok és számos belső elegáns belsőépítészeti elem, önálló üvegszerkezetek: hidak, járófelületek, üvegházak, üvegfedések szerkezetek szerelése, beépítése. A design, de a szigorú akusztikai, hőtechnikai, olykor tűzvédelmi követelményei teljesítéséhez megkerülhetetlen üveg, és üvegszerkezetek szakszerű kezelése karbantartása.

Új és meglévő szerkezetek bontása és cseréje, megrendelői igény vagy terv konszignáció alapján. A minőségi és szakszerű szerelés a hatályos építési és kivitelezési előírások betartása mellett. Elhelyezés az épület statikai, akusztikai, tűzvédelmi követelményeinek figyelembevételével. Egyeztetés tervezővel, kivitelezővel, építőipari szakemberekkel. A munkavégzéskor a munka és balesetvédelmi előírások betartása.

Az Üveges szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Felmérni az üvegezés szerkezetbeépítési helyét
 • Ismeri a termékhez kapcsolódó rajzokat, jelöléseket
 • A tevékenysége során a legjobb minőségben elvégezni a feladatot
 • Önállóan és csoportban is a feladatokat ellátni
 • Az üvegezés anyagait szakszerűen tárolni, előkészíteni, szállítani és szabni
 • Ismeri a beépített szerkezetek anyagait, műszaki jellemzőit, ellenőrzési, szállítási és szabási módszereit
 • Szem előtt tartani a megrendelő igényeit
 • Instrukciók alapján önállóan és csapatban is dolgozni
 • Építészeti terv alapján az üvegezés anyagmennyiségét kiszámítani.
 • Ismeri az üvegezési szerkezetek anyagmennyiség számítási eljárásait
 • Az együttműködésre más szakmák képviselőivel
 • Önállóan képes döntéseket hozni
 • Fogadófelületet műszeresen és szemrevételezéssel ellenőrizni és javítani
 • Ismeri a mérőeszközök, kézi szerszámok szakszerű használatát
 • Kreatív lenni a feladatokat elvégezésében
 • Az alapanyagokat felhasználási technológiájuknak megfelelően alkalmazni
 • Ismeri az alapanyagok műszaki jellemzőit és bedolgozási technológiájukat
 • Elköteleződni a csoportos munkavégzésre
 • Munkatársaiért felelősséggel kiállni
 • Az üveg alapanyagokat technológiának megfelelően felületen, élén és speciális eljárással csiszolni, ragasztani, fúrni
 • Ismeri az üvegezés általános és speciális díszítő csiszolási, ragasztási és fúrási eljárásait és technológiáit
 • Fejleszteni tudását, figyelni a piaci igényeket,
 • Érdeklődik az újszerű megoldások iránt.
 • Felügyelni a rá bízott munkatársak szakszerű munkavégzését
 • Műszaki terv alapján az üvegezési szerkezeteket: nyílászáró üvegezést, üvegtetőt, bevilágító
 • üvegházat, portált, üvegfalat, akváriumot, korlát szerkezetet kitűzni és szerelni
 • Ismeri az üvegezési szerkezeteket: nyílászáró üvegezési, üvegtető, bevilágító, üvegház, portál, üvegfal, akvárium, korlát szerkezetek kitűzési eljárásait és szerelési technológiáit Felelősséget érezni a saját munkájának sikeres elvégzéséért
 • Felelősen utasítani, irányítani
 • Üvegezést szerkezeti elemekben mechanikusan, tapaszolással rögzíteni
 • Ismeri az üveg rögzítési technológiáit
 • Belátni az esetleges hibás teljesítést
 • Meglévő hibás szerkezeteket szakszerűen javítani
 • Ismeri a hibás szerkezetek, felületek javítási módját.
 • Fejleszteni tudását, figyeli a piaci igényeket,
 • Érdeklődik az újszerű megoldások iránt
 • A hibáit belátni, azokat javítani
 • Használni, ismeri és érti a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáit
 • Tiszteletben tartja mások véleményét
 • Ellenőrzi a technológiai utasítások betartását
 • A munkavédelmi eszközöket alkalmazni.
 • Betartja a vonatkozó munka-, baleset-és tűzvédelmi eloltásokat.
 • Ismeri a munkavédelmi eszközök alkalmazását.
 • Törekszik a szakmai jogi ismeretek elsajátítására
 • Mások és saját hibáit kreatívan korrigálni
 • Más szakmákkal együttműködni.
 • Ismeri a többi szakmával való együttműködés szabályait. Értékként tekinteni mások munkájára.
 • Irányítás mellett másokkal együttműködni.
 • Keletkező hulladékot szakszerűen kezelni.
 • Ismeri a szakszerű hulladékkezelést.
 • Elkötelezni magát a gazdaságosság és fenntarthatóság iránt. Betartani és betartatni a környezetvédelmi szabályokat

Mit kell tudni az Üveges Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

Az Üveges képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek
 • Egyéb feltételek: nincs

Üveges Képzési Tananyagegységek listája:

 • Épíőipari és üvegezési alapismeretek (32 óra)
 • Üvegezés, szerelés (80 óra)
 • Speciális szerkezetek üvegezése (80 óra)
 • Vállalkozási alapismeretek (80 óra)

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.