Higiénés intézményi takarító - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Higiénés intézményi takarító

Oktatás ideje: 2024. Május 21. - 2025. December 31.
Város: Pécs
Képzési helyszín: M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.
Oktatásszervező: Megyeri Tiborné
Képzés megtekintések: 613
  Résztvevők véleménye:

Higiénés intézményi takarító

A teljes költség: 245 000 Ft

Higiénés intézményi takarító képzés

Helyszín: A jelentkezők számának függvényében
Kezdési időpont: A jelentkezők számának függvényében

✅Jelenléti oktatás ✅Gyakorlati helyszín ✅Részletfizetés ✅Tanúsítvány ✅Szakmai bizonyítvány

A képzés szakbizonyítvány szerzéssel zárul, a vizsga díja az adott piaci áraknak megfelelően kerül megállapításra. (~75 000 Ft)

Részletfizetés

 A képzés kezdő napján kell a hallgatónak 90 ezer forint előleget fizetni, majd a sikeres vizsga előtti találkozás napján a képzés teljes költségének kiegyenlítésre kell kerülni.

 

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 10112004

Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazat
KEOR besorolás: 1011 Háztartási szolgáltatások

A képzés óraszáma:200 óra (Elmélet 40% - 80 óra, Gyakorlat 60% - 120 óra)
Megengedett hiányzás: A kontakt órák 20%-a.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Higiénés intézményi takarító képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Higiénés intézményi takarító szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A Higiénés intézményi takarító képzés munkaterülete:
A Higiénés intézményi takarító elsősorban közintézményekben (pl. iskola, szociális) egészségügyi és egyéb intézményekben, létesítményekben, valamint gyártási technológia, diagnosztikai eljárások miatt elvárt tisztatérben, továbbá közösségi közlekedési járműveken - ahol fokozott egészségvédelmi és szennyeződésmentességi elvárások vannak - végzi a napi, heti, havi, féléves nagy- fertőtlenítési takarítási és zárófertőtlenítési feladatokat. A szakképesítéssel rendelkező személy munkája során betartja a munka, - tűz, -baleset és környezetvédelmi, higiénés, valamint a területre vonatkozó speciális előírásokat. Munkája során szakszerűen használja egyéni védőeszközöket, a munkája során alkalmazott anyagokat, eszközöket, tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, ismeri azok veszélyeit és felhasználási szabályait. Elvégzi a fenti területeken szükséges alapvető, speciális takarítási, tisztítási, fertőtlenítési feladatokat.

A résztvevő képes közintézmények (pl. iskolák, szociális) egészségügyi, és egyéb intézmények, létesítmények, tisztaterek, valamint közösségi közlekedési járművek takarítási feladatainak szakszerű ellátására, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, kézi és gépi eszközök (pl. porszívó) biztonságos használatára, tisztántartására.

A Higiénés intézményi takarító szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Munkája során alkalmazza a takarítási, egészségügyi ellátással összefüggő és közösségben terjedő fertőzésekkel kapcsolatos, speciális takarítási alapfogalmakat.
 • Alkalmazza a fertőzések megelőzésére, terjedésének megakadályozására vonatkozó eljárásokat (felületek, eszközök tisztítását, fertőtlenítését).
 • Az általános, speciális és fertőtlenítő takarításra vonatkozóan képes kiválasztani a tisztításhoz, fertőtlenítéshez szükséges anyagokat és eszközöket, felméri a takarítandó terület nagyságát és a takarítandó felületek minőségét. Követelmények, előírások, eljárások szerint végzi munkáját a megfelelő technológia kiválasztásával.
 • Képes a takarítandó felületekhez rendelt színkódok beazonosítására, az ehhez szükséges eszközök, anyagok és vegyszerek, technológiák kiválasztására és azok szakszerű alkalmazására.
 • A tisztítószerek használatára, töltésére, hígítására vonatkozó utasításoknak és munka-, egészség-,- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően - a takarítandó terület besorolását, a felületek szenynyezettségét, jellegét figyelembe véve - választja ki és használja a savas és lúgos, semleges hatású tisztítószereket.
 • Képes az autonóm takarítórobot irányítására, felügyeletére, minimális karbantartására.
 • Képes az előírásoknak (OTH, NNK) megfelelően a felhasználásra kerülő munkaoldatot (vízhőmérséklet, koncentráció mértéke) elkészíteni. Használat közben felismeri az munkaoldat kimerülésének jeleit (pl. elszíneződés, habzás, pehelyszerű kicsapódás). Képes a takarítási sorrendben tisztától a szennyezett felé és a felületek fektetett 8-s formában történő takarítására. Ellenőrzi, hogy tisztított felületen tisztítatlan felület („ablak”) nem maradt. A felületet az előírt behatási ideig nedvesen tartja.
 • Szellőztet, hulladékot összeszed, előkészíti a takarítás előtt a felületeket (kellősítést, zsíroldását, nagyobb szenynyeződések eltávolítását kézi vagy gépi erővel (pl. porszívó). Elvégzi a tisztítási műveleteket (letörlés, lemosás, áztatás, permetezés, átkefélés) lúgos tisztítószerekkel, tenzidekkel, ablaktisztítókészlettel, takarítókocsival és annak felszerelésével, seprűvel, kellősítővel, porszívóval, műanyagkefével, törlőruhákkal, felmosó mopokkal.
 • Elvégzi a közösségi közlekedési járműveken a ráosztott takarítandó felület szennyeződésinek felmérését, előkészíti a szükséges, színkódolt eszközöket, kiválasztja a szennyeződésnek és a felületnek megfelelő tisztító, - és fertőtlenítőszereket, elvégzi a napi, vagy fertőtlenítő takarítási feladatokat.
 • Elvégzi az egészségügyi intézményekben előírt impregnált rendszerű takarítókocsival a felületekhez meghatározott színkódos törlőkendővel történő letörlést, üvegfelületek tisztítását, padló fertőtlenítését.
 • A folyamatos fertőtlenítés során a kórokozó elpusztítására meghatározott fertőtlenítőszerrel és annak előírt koncentrációjával a színkódoknak megfelelően elvégzi a fertőtlenítő takarítást. Alkalmazza a megfelelő zsilipelési szabályokat. Impregnált rendszerű takarítókocsival és a színkódok segítségével elvégzi a műtő napi nyitó fertőtlenítő takarítását, a műtétek közötti fertőtlenítő takarítást és a napi záró fertőtlenítő takarítást. Ezen kívül zsilipen belül elvégzi az időszakos fertőtlenítő takarítást.
 • Készség szinten alkalmazza a zsilipelés szabályait mind a személyre, mind az eszközökre, anyagokra vonatkozóan. A takarítás szabályai szerint lemossa a helységek mennyezetét, falait, ablakait, berendezési és felszerelési tárgyait, padlóját, a tisztatér- technológiás takarítókocsival az előírt színkódnak megfelelően. A munkavégeztével a takarítási eszközöket tisztítja, fertőtleníti, zárva szennyeződésmentesen tárolja.
 • Képes eldönteni, hogy az adott takarítási forma tekintetében milyen munkafolyamatokra, eljárásokra, sorrendiségre van szükség az adott takarítási helyszínen.
 • Alkalmazza munkavégzése során a személyi higiénés követelményeket.
 • Tevékenységét a munkabiztonsági, munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások figyelembevételével végzi.

Mit kell tudni a Higiénés intézményi takarító  Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Higiénés intézményi takarító képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
 • Egyéb követelmények: írni-, olvasni- és alapvető számolni tudás

Higiénés intézményi takarító Képzési Tananyagegységek listája:

 • Higiénés intézményi takarító – Housekeeping –Stewarding elméleti és gyakorlati ismeretei (200 óra)

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.