Vincellér és Borász - Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

Vincellér és Borász

Oktatás ideje: 2023. Április 15. - 2024. December 16.
Város: Szekszárd
Képzési helyszín: M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.
Oktatásszervező: Megyeri Tiborné
Képzés megtekintések: 3581
  Résztvevők véleménye:

Vincellér és Borász

A teljes költség: 350 000 Ft

Vincellér és Borász - 2023 képzés

Helyszín: Szekszárd

???̈????? ??́??? ? ??́???́??? ??? ??? ?́????́?! ?

Részletfizetés

A képzés szakbizonyítvány szerzéssel zárul 2023. decemberében. A képzés bekerülési költsége 350 ezer forint, mely fizetése tekintetében az alábbi elvek az irányadók: a képzés kezdő napján kell a hallgatónak 60 ezer forint előleget fizetni, majd a sikeres vizsga előtti találkozás napján a képzés teljes költségének kiegyenlítésre kell kerülni.

A képzés költsége tartalmazza a képzés és a vizsga díját is!

 

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!
Az M-STÚDIUM elkíséri a hallgatókat a szakképesítő vizsga végéig, mely majd egy napon szerveződik, s melynek az adminisztrációját teljes körűen mi intézzük.

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosító száma:
Borász 07214009
Vincellér 07214016

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar ágazat
KEOR besorolás: 0721 Élelmiszergyártás

A képzés óraszáma: 600 óra (Elmélet 40% - 240 óra, Gyakorlat 60% - 360 óra)
Megengedett hiányzás: A kontakt órák 20%-a.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Vincellér és Borász képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, megfelelő egészségügyi alkalmasság birtokában, érdeklődnek a borkészítés iránt.

A Vincellér és Borász képzés munkaterülete:

 • A vincellér a szőlőnövény ápolásához a szőlőültetvény kezeléséhez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember.
  Megtervezi és elvégzi, elvégezteti a szőlőültetvény fito-technológiai és agro-technológiai munkáit, feladatait. Szőlőoltványt készít, ismeri a szőlőiskolák működését. Szőlőültetvényt tervez, szőlőt telepít. Kezeli és működteti a szőlőültetvényhez tartozó kisgépeket és berendezéseket. Növényvédelmi tervet készít, növényvédelmet végez. Figyelemmel kíséri a szőlő érési folyamatait, szüreti tervet készít. A szaktechnológia során szükséges alapvető laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai és technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó termelési gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.
 • A Borász borkészítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember.
  Elvégzi az erjesztést és a kierjedt újbor kezelését, érlelését, az elkészült bort a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti Vincellér és Borászati műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Szakmai alapismeretei alapján borkóstolót, borbemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

A Vincellér és Borász szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Telepítést megelőző talajelőkészítést végez. Talajművelési tevékenységeket végez. Sorköz-kezelési technikákat alkalmaz. Tőkeköz-kezelési technikákat alkalmaz. Tápanyagutánpótlási feladatokat végez.
 • Szőlőt művel, elvégzi a naptári időszak szerint szükséges kézi, szőlőápolási éves munkákat metszéstől szüretig.
 • Gyökeres dugványt készít, iskoláz. Különböző módon szőlőt olt, szőlőoltványt iskoláz. Szőlőiskola agro- és fitotechnikai munkáit végzi.
 • Szőlőtelepítést engedélyeztet. Szőlőtelepítési tervet készít. Szőlőt telepít, növény támasztórendszert épít.
 • Növényvédelmi tervet készít
 • Permetezési naplót vezet. Vegyszereket szakszerűen használ, kihelyez (permetezik)
 • Természetes kártevő elleni védekezést folytat, villanypásztort, vadhálót épít.
 • Használja az előírt védőruhákat, eszközöket
 • Szüreti tervet készit. Szüreti terv alapján gépi és kézi szüretet szervez és hajt, hajtat végre.
 • Megszervezi a csatlakozó logisztikai feladatokat.
 • Fogadja, érkezteti, átveszi a feldolgozóüzembe szállított szőlőt.
 • Ismeri és alkalmazza a szőlő minőségi és mennyiségi átvételre vonatkozó előírásokat.
 • A technológiai célnak megfelelően feldolgozza a szőlőt, kezeli a cefrét, kezeli a mustot és előkészíti az erjesztésre. Előkészíti és beadagolja a feldolgozás során alkalmazott segéd- és adalékanyagokat. Kezeli a szőlőfeldolgozás gépeit, berendezéseit
 • Musttisztítást végez. Fehér-, rozé-, siller- és vörösbort erjeszt
 • Kiértékeli a borharmónia teremtő műveletekhez kapcsolódó próba és sorozatvizsgálatokat, azok alapján elvégzi a szükséges műveleteket. Bort bírál. Értő figyelemmel kíséri a borharmónia kialakulásának menetét
 • Üzemelteti szőlőfeldolgozás gépeit, berendezéseit, ismeri működési elvüket. Tisztában van a vonatkozó technológia kémiai és mikrobiológiai folyamataival, és az azokból fakadó esetleges veszélyekkel. Érti a technológiában alkalmazott segéd, adalék, és kezelőanyagok felhasználásának okait, ismeri használatukat, adagolási normáikat.
 • Minőségorientált szemléletmóddal figyelemmel kíséri az erjesztést.
 • Alkalmazza a bortisztítási technológiákat: Fejtőrendszert állít össze, bort fejt. Szűri a bort. Kiszámolja a szükséges szűrőanyag mennyiségét, összeállítja és előkészíti a szűrőgépeket, szűrési rendszereket. Alkalmazza a bortisztítási technológiákat. Összeszereli a szükséges rendszereket Fejt, szűrést végez.
 • Alkalmazza a borstabilizálás fizikai és kémiai technológiáit. Próbaderítés alapján derítést végez. Hőcserélő berendezést üzemeltet. Kiválasztja, előkészíti, alkalmazza a technológiai szükségesség szerinti segéd és adalékanyagokat.
 • Kreatív, nyitott a közös munkára kész. Csoportmunkában konstruktív, kooperatív.
 • Vezetői útmutatás alapján, de önálló javaslatokat is megfogalmazva végzi a borharmónia kialakításával kapcsolatos tevékenységeket.
 • Előkészíti a bort a palackozáshoz. Különböző módszerekkel, technikákkal bort palackoz. Borcímkét tervez. Kikeresi a termékleírásokban megfogalmazott egyéb elvárásokat. Kreatívan, esztétikusan megtervezi a címkét.
 • Tisztában van a reduktív és oxidatív technológia jellemzőivel. Ismeri a fontosabb tárolóedények és különleges érlelési edények borminőségre gyakorolt hatásait, előnyeit, hátrányait. Ismeri a fahordók, saválló acéltartályok tisztításának, fertőtlenítésének módjait., ismeri a borban előforduló jellemző kiválásokat.
 • Vizsgálatai, mérései alapján technológiai döntésekhez. A bor fejlődésének követése érdekében analitikai méréseket, érzékszervi vizsgálatokat végez. Kezeli az analitikai mérő műszereket.
 • Szakszerűen kezeli a Vincellér és Borászatban keletkezett melléktermékeket és hulladékokat.
 • Higiéniai és minőségbiztosítási szabályokat alkalmaz a pincében és a borkészítés során.
 • Minőségbiztosítási szabályokat alkalmaz a pincében és a borkészítés során.
 • Ismeri a HACCP rendszer alapelveit, alkalmazásának módját, az online HACCP (eHACCP) adta lehetőségeket. Ismeri a Vincellér és Borászatra vonatkozó Jó Termelési Gyakorlatot (GMP). Ismeri a minőségirányítással és élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos szabványrendszereket.

Mit kell tudni a Vincellér és a Borász Szakmai Vizsgákról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYOKAT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Képesítő Vizsgák költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Képesítő Vizsgákra jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgákkal kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Vincellér és a Borász képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Vincellér és a Borász Képzési Tananyagegységek listája:

 • A képzés nem modul rendszerű

Vincellér és Borász képzés - letölthető dokumentumok
Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.