Segédgondozó képzés (részszakma) - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Segédgondozó képzés (részszakma)

Tanfolyam ideje: 2022. Június 11. - 2024. Január 15.
Tanfolyamok: Szakmai oktatás
Tanfolyam megtekintések: 1057
  Résztvevők véleménye:

Segédgondozó képzés (részszakma)

A teljes költség: 450 000 Ft

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Szakmai Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Az alapszakma azonosító száma és neve: 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó szakma

Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
FEOR Besorolás: 5222 Segédápoló, műtőssegéd

A képzés óraszáma: 735 óra (Elmélet 229 óra, Gyakorlat 506 óra)
Megengedett hiányzás: 20%

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Segédgondozó (részszakma) képzés célcsoportja:

Elsősorban alacsony iskolai végzettségű, befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező felnőtt személyek, akik elhivatottságot éreznek e szakma iránt.

A Segédgondozó (részszakma) képzés munkaterülete:
A részszakma betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajá-títása. A képzésben részt vevő személy az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tud látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoz-tatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújt gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségle-teikhez igazodik. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felméré-sét, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbeadásra, vérnyomás-mérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Bekapcsolódik a személyes tanácsadásba, valamint a men-tális egészségnek a fenntartásába kulturális és szabadidős tevékenységek keretében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segít-ségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a mindennapi ügyintézés elvégzését.

A Segédgondozó (részszakma) szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Alkalmazza és továbbfejleszti a gyakorlat során a gondo-zásban szerzett tapasztalatait az alapszükségletek kielégítése során
 • Feltérképezi és meg-fogalmazza a rábízott egyén személyes szükségleteit, segíti azok kielégítésében a gondozási szükséglet arányának mértékéig
 • Jó kapcsolatot működtet és kiegyensúlyozottságot teremt az ellátásba vont személy családtagjaival/társas kapcsolataival
 • A protokolloknak megfelelően használja a gondozási munkája ellátása során alkalmazott dokumentációkat
 • Biztonsággal és szakszerűen használja a rendelkezésére álló ápolási, gondozási eszközöket (vérnyomásmér ő, vércukormérő stb.).
 • Ismeri az alapszintű gondozás i, ápolási feladatok elvégzésének módját.
 • Azonosítja a szükséglet nem megfelelő kielégítéséből adódó deficiteket, problémákat.
 • Felismeri a kapcsolatokban kialakuló nehézségeket, problémákat, segíti azok megoldását
 • Ismeri a papír alapú, illetve - a szükség esetén alkalmazott - elektronikus doku-mentációs rendszert
 • Tudja és ismeri az ellátott személy normál paramétereit és összehasonlítja az aktuális eredményekkel.
 • Önálló, felelős döntést hoz az életet veszélyeztető állapotok során a beteg minél előbbi javulása érdekében.

Mit kell tudni az Segédgondozó  Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Segédgondozó (részszakma) képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmas-sági vizsgálat: szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Segédgondozó (részszakma) Képzési Tananyagegységek listája:

 • Szakmai személyiségfejlesztés
 • Elsősegélynyújtási alapok
 • Társadalomismeret
 • Gondozási alapismeretek
 • Gondozási szükségletek felmérése
 • Gondozás az alapellátásban
 • Gondozás a szakosított ellátásban
 • Szociális gondozás adminisztrációja
 • Akadályozottság és segédeszközök
 • Ápolási alapismeretek
 • Betegmegfigyelés
 • Ápolási adminisztráció

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.