Rehabilitációs tevékenység terapeuta - Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

 

Diákhitel Képzési Hitel

 • Felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető
 • A képzésednek minimum három hónapig kell tartania
 • A képzési díj legalább 20%-át önerőként kell teljesítened a felnőttképző felé
 • A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelheted
 • A kamat 0%, rejtett költségek nélkül
 • A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a képzési hitelre vonatkozó szerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább egy és legfeljebb tíz év lehet.

 BŐVEBBEN A KÉPZÉSI HITELRŐL

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

Tanfolyam ideje: 2023. Szeptember 16. - 2024. Október 01.
Tanfolyam megtekintések: 5996
  Résztvevők véleménye:

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

A teljes költség: 395 000 Ft

Rehabilitációs tevékenység terapeuta - 2023 képzés

Kezdés: 2023. szeptember
Vizsga: (szakbizonyítvány szerzéssel): 2025. nyara

Helyszín: Harkányi Gyógyfürdőkórház

Jelenléti képzések
Gyakorlati helyszín biztosításával

Részletfizetés

A képzés szakbizonyítvány szerzéssel zárul. A képzés bekerülési költsége 345 ezer forint, mely fizetése tekintetében az alábbi elvek az irányadók: a képzés kezdő napján kell a hallgatónak 20% előleget fizetni, majd a sikeres vizsga előtti találkozás napján a képzés teljes költségének kiegyenlítésre kell kerülni. KÉPZÉSI HITEL IGÉNYELHETŐ!

 

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 09155007

Ágazat megnevezése: Egészségügy
KEOR besorolás: 0915 Egészségügy

A képzés óraszáma: 1200 óra (Elmélet 50% - 600 óra, Gyakorlat 50% - 600 óra)
Megengedett hiányzás: A kontakt órák 15%-a.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés célcsoportja:

Azok a személyek, akik Ergoterapeuta képzésben szeretnénenk részt venni és érettségi végzettséggel, megfelelő egészségügyi alkalmasság birtokában érdeklődnek ezen egészségügyi szakterület iránt. A képzés az Ergoterapeuta OKJ utódja.

A Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés célja és célcsoportja:
Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek hatékonyan segíteni - a rehabilitáció és a szociális ellátás területén - a paciens kiesett funkcióinak újratanulásában, fejlesztésében – elsősorban a mindennapi élet tevékenységeinek területén. A képzés célja továbbá, hogy a tanulók elsajátítsák és munkájuk során alkalmazzák a kórszerű rehabilitációs elvek alapján történő betegvizsgálat és a terápia módszereit, valamint biztosítsák a tárgyi és személyi feltételeket.

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és célja a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzése.

A Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Munkája során az egyén életkorának és élethelyzetének megfelelő gondozási feladatokat végez.
 • Részt vesz az egészség fejlesztését célzó rendezvények, szűrőprogramok lebonyolításában.
 • Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben.
 • Az ápolási munka során előforduló ápolásetikai és betegjogi problémákat jelzi.
 • Méréseit, megfigyeléseit lázlapon, betegmegfigyelő lapon dokumentálja.
 • Biztosítja a foglalkoztatás céljából kialakított helyiség rendjét, biztonságos, nyugodt környezetet alakít ki a beteg számára.
 • Fertőtleníti a beteggel közvetlenül, vagy közvetve érintkező tárgyakat, eszközöket, felületeket. A tiszta és használt textíliákat a szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja.
 • Vizithez, konzíliumhoz előkészít.
 • A beteget vizsgálatra kíséri, szállítja, megfelelően alkalmazza a betegszállítás eszközeit.
 • Elvégzi a beteg általános megtekintését, felméri a beteg fizikális állapotát. Részt vesz a beteg teljes körű megfigyelésébe.
 • Egyszerű eszközös vizsgálatokat végez, vitális paraméterek megfigyelését végzi, és az eredményeket dokumentálja.
 • Segítséget nyújt és intimitást biztosít az alapvető szükségletek (táplálkozás, higiéné alvás, pihenés, mozgás, ürítés, biztonság, normál légzés, testhőmérséklet) kielégítéséhez, biztosítja a beteg komfortját. Segítséget nyújt a különböző akadályozottsággal élő emberek számára a speciális szükségleteik kielégítésében.
 • A nyomási fekély kialakulását megelőző eszközöket és ápolási technikákat alkalmaz a tartósan fekvő beteg ápolása során.
 • Gyógyászati segédeszközöket (mozgást, kommunikációt és tájékozódást, személyi gondoskodást segítő eszközök, műfogsor), kényelmi eszközöket alkalmaz a betegnél, vagy segíti a beteget annak használatában.
 • Munkája során kulturált kommunikációt folytat a betegekkel, családtagjaikkal, munkatársakkal. Hatékonyan kommunikál látás-, hallás-, beszéd- és értelmi fogyatékos emberrel.
 • Alapszintű elsősegélyt nyújt.
 • A betegek ápolása, gondozása során biztonságos környezetet és munkakörülményeket alakít ki
 • Előírásoknak megfelelően használja az egyéni védőeszközöket.
 • Megtanítja az ürítési funkció zavarokkal kapcsolatos önellátási feladatokat.
 • Megtervezi musculosceletaris rendszer funkciózavarainak fejlesztését, kompenzálását.
 • Fejleszti a bőr védelmével és ápolásával kapcsolatos önellátási funkciókat.
 • Alkalmazza a funkcióképesség és a fogyatékossági modelleket a kliens állapotának korrekt meghatározása érdekében.
 • Értelmezi a kliens mozgásstátuszával kapcsolatos információkat.
 • Integrálja tevékenységében a természeti energiákkal történő eljárásokat.
 • Alkalmazza a sajátos ellátási igényű paciensek gondozásának, fejlesztésének speciális technikáit.
 • Felméri a kliens állapotát és meghatározza a fejlesztendő problémákat.
 • Csoportos foglalkozásokat szervez és vezet heterogén összetételű csoportok számára.
 • Rutinszerűen használja az akadályozott emberek fejlesztésében alkalmazott speciális pedagógiai módszereket, eszközöket.
 • Kiválasztja – az életkori sajátosságoknak megfelelő – motivációs technikát, és tevékenysége során folyamatosan alkalmazza azt.
 • Tevékenységét folyamatosan dokumentálja, dekurzust készít.
 • Kiválasztja az adott készség fejlesztéshez szükséges foglalkozás típusát
 • ADL funkciók újra/megtanulását vezeti egyéni és csoportos formában.
 • Ergoterápiás kezelőhelyiséget tervez, újonnan kialakítandó rehabilitációs intézet/osztály felkérésére.
 • Tanácsot és segítséget ad a kliens részére az otthoni környezet akadálymentesítésére vonatkozólag.
 • Rehabilitációs tevékenység terápiás foglalkozást vezet a neuropszichológiai problémákkal küzdő kliensek számára.
 • Megtervezi a kliensek szabadidős foglalkozásait, felhasználva a kreatív és művészetterápia módszertanát.
 • Kiválasztja a kliens szükségleteinek leginkább megfelelő segédeszközt (ha szükséges adaptálja az egyéni igényeknek megfelelően), és megtanítja használatát.
 • Hőre lágyuló anyagból szupinációs kézsínt készít.
 • Terápiás programot állít össze a tartós akadályozottságot okozó állapotban szenvedő kliense számára – a kitűzött céloknak megfelelően – és levezeti a foglalkozásokat.
 • Kiválasztja a megfelelő foglalkoztatási formát, és módszereket az érzékszervi, mozgásszervi, értelmi képességében akadályozott, autista kliens számára az ADL – tevékenységek fejlesztésének érdekében.
 • Szakmai nyelven, hitelesen kommunikál a team tagokkal, - a kliens állapotáról folyamatosan beszámol a team megbeszéléseken.Tanácsot ad a kliensnek és hozzátartozójának a szociális ellátások lehetőségeiről.

Mit kell tudni a Rehabilitációs tevékenység terapeuta  Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmasság: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik

Rehabilitációs tevékenység terapeuta Képzési Tananyagegységek listája:

 • Egészségügyi alapismeretek
 • Testi funkciók zavarai
 • Rehabilitációs tevékenység terápiás ismeretek

 

Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés - letölthető dokumentumok
Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.