Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés Kaposvár - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés Kaposvár

Tanfolyam ideje: 2022. Március 18. - 2022. December 31.
Város: Kaposvár
Képzési helyszín: Pannon Eperfa Kft.
Tanfolyamszervező: Megyeri Tiborné
Tanfolyamok: OKJ 2022
Tanfolyam megtekintések: 2072
  Résztvevők véleménye:

Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés Kaposvár

A teljes költség: 220 000 Ft

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra Szociális gondozó és Ápoló OKJ vizsga lehetőség Kaposváron
Cím: Kaposvár, Füredi u. 1., Pannon Eperfa Kft.
Még lehet csatlakozni az OKJ képzéshez, 2022-es OKJ vizsgával!

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917


2022-es OKJ vizsgával Szociális gondozó és ápoló gondozó képzés Kaposváron! Még lehet csatlakozni! Bekerülési költsége: 220 ezer forint, mely tartalmazza a tananyag, az OKJ vizsga és az elméleti- és gyakorlati felkészítés költségét is!

OKJ szerinti azonosítószáma: 34 762 01 

A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 1300 óra (Elmélet: 780 óra, Gyakorlat: 520 óra)

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Szociális gondozó, szakgondozó
 • Fogyatékosok gondozója
 • Nappali és intézményi gondozó
 • Házi gondozó
 • Házi szociális gondozó
A Szociális gondozó és ápoló gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A Szociális gondozó és ápoló gondozó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A Szociális gondozó és ápoló gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Szociális gondozó és ápoló gondozó Képzési Modulok listája:

 • 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
 • 10570–16 A szükségletek felmérése
 • 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
 • 11497–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.

Szociális gondozó és ápoló gondozó OKJ Vizsga feltételei:

 • Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített munkák bemutatása, leadása.

Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés Kaposvár képzés részletes, törvényileg meghatározott ismertetőjét az alábbi dokumentum tartalmazza. Forrás: nive.hu
Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakbizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.