Gyógypedagógiai segítő munkatárs Dombóvár

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Dombóvár

Tanfolyam ideje: 2019. Szeptember 05. - 2020. Március 28.

Képzési helyszín: Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanfolyamszervező: Megyeri Tiborné

megyeri.marcsi@mstudium.hu

+36303858917

http://www.m-studium.hu

Tanfolyamok: Induló Képzések

Város: Dombóvár

Tanfolyam megtekintések: 16133


OKJ szerinti azonosítószáma: 54 140 01

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Oktatás

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 960 óra (Elmélet: 576 óra, Gyakorlat: 384 óra)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/A062

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Oktatási tevékenység
 • Gyógypedagógiai segítő munkatárs

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Gyógypedagógiai segítő munkatársrészt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • differenciált bánásmódra
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • ügyeleti és kísérési feladatok ellátására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Szintvizsga: nincs

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Képzési Modulok listája:

 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
 • 11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ Vizsga feltételei:

Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.

40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, stb...

Előzetesen elkészített esettanulmány leadása, legkésőbb az írás vizsgát megelőzően 30 nappal.

Figyelem