Futó OKJ képzések, 2021-es vizsgával

Nem maradtál le semmiről! A OKJ rendelet értelmében a 2021-ben még lehet OKJ vizsgát tenni. Az M-STÚDIUM-nál az alábbi képzések még nyitottak, jelenleg is tartanak a felkészítő órák.

Nevelőszülő OKJ - Online oktatással

Tanfolyam ideje: 2020. Május 25. - 2020. November 13.
Tanfolyamok: Induló Képzések
Tanfolyam megtekintések: 2631
  Hallgatóink véleménye:

Nevelőszülő OKJ - Online oktatással
Képzés + Tananyag + Vizsga = 235 000 Ft

UTOLSÓ SZABAD HELYEK, JELENTKEZZ MIELŐBB!

OKJ szerinti azonosítószáma: 32 761 01

A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761) 
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

Elmélet/gyakorlat aránya 45%-elmélet, 55%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 500 óra (Elmélet: 225 óra, Gyakorlat: 275 óra)

Felnőtképzési nyilvántartási szám:E-000207/2014/A006

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Nevelőszülő
A Nevelőszülő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A Nevelőszülő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására
 • a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére
 • a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére
 • a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
 • a gyermekek motiválására
 • a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére
 • a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére
 • megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit
 • segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
 • elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását
 • előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását
 • ellátni – kormányhivatal kijelölése alapján – a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat
 • vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat
 • biztosítani a környezete baleset– és akadálymentességét
 • használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket

A Nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi XXXI. tv. 54. § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint
 • Szintvizsga: nincs

Nevelőszülő Képzési Modulok listája:

 • 10557–12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
 • 10532–12 A családi környezet felkészítésének feladatai
 • 10533–12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
 • 10534–12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
 • 10535–12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 10536–12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 11497–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

Nevelőszülő OKJ Vizsga feltételei:

Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.

 • A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.
 • A teljes képzési idő minimum 15%–át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%–a) igazolása

Nevelőszülő OKJ - Online oktatással képzés részletes, törvényileg meghatározott ismertetőjét az alábbi dokumentum tartalmazza. Forrás: nive.hu

Árgarancia

Az ár a képzés teljes költségét jelenti, mely tankönyvvel, jegyzettel és vizsgadíjjal együtt értendő! Egyes képzéseink esetében munkaruha illetve további szükséges eszközök is a feltüntett árak részét képezik!
További költségek felmerülése az M-STÚDIUM-nál nincs!

 

Kérdésed van? Hívd munkatársainkat, akik készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre a képzések, tanfolyamok, vizsgák vagy a szervezéssel kapcsolatban!

Oktatásszervező
+36303858917
Oktatási referens
+3672475056
Iroda
7370 Sásd, Kolozsvár u.14.
E-mail
megyeri.marcsi@mstudium.hu