Képzés díja: Személyre szabott árainkról és kedvezményeinkről érdeklődj kollégáinknál!

Egészségügyi operátor Engedélyezett Szakmai Képzés

A szakmai programkövetelmény azonosítószáma: SzPk-00257-19-01 4 03 3
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/B009
A tanfolyam ára:

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 480 óra (Elmélet: 192 óra, Gyakorlat: 288 óra)

Egészségügyi operátor - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Jelentkezés Egészségügyi operátor képzésre


A jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem jár kötelezettséggel!
A részletes adatokat a Felnőttképzési szerződés tartalmazza


Kérem a neved!

Nem valós e-mail cím!

Kérlek, add meg a címedet!

Telefonszám! (pl: 203456789 vagy +36-20/123-4567)

Kérlek fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

Az Egészségügyi operátor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A képzési program elvégzése után a résztvevők képesek legyenek megfelelő szakmai irányítás mellett aktív egészségügyi adminisztratív tevékenységet végezni.

A képzés célcsoportja:
Érettségi végzettséggel rendelkező személyek, akik érdeklődnek e szakma iránt. A foglalkozás jellege: ülő, (adminisztratív) szellemi és könnyű fizi kai munka. Jó manuális és kommunikációs készség szükséges a munkakör betöltéséhez, igy kifejezetten alkalmasak lehetnek azok a mozgásukban akadályozott személyek, akik önhajtós kerekesszékben ülve síkon, il letve akadálymentesített közegben önállóan közlekednek, a felső végtagok kezek funkciói, a kommunikációs, az érzékszervi funkcióik és a szellemi teljesítőképességük megtartott.

A munkaterület rövid leírása:
Az egészségügyi operátor egészségügyi intézmények adminisztrációs feladatait végzi és szervezi felsőfokú vagy középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember felügyelete, irányítása mellett.
Nem végez semmilyen prevenciós-gyógyító-rehabilitációs tevékenységet, de ismeretekkel kell rendelkeznie ezek lényegéről, intézményi hátteréről.
Munkahelyének jellegéből és az elvégzendő feladatokból adódóan szóban és írásban használnia kell az alapvető egészségügyi szaknyelvezetet.
Kezeli a betegnyilvántartási, a felvételi és elbocsájtási rendszereket, az ápolási, gondozási, orvosi dokumentációt. Kórképeket és beavatkozásokat kódol, dekódol, archiválja a betegek dokumentációját, adatokat feldolgoz, vizsgálati eredményeket rögzít.
Kezeli a számítógépet és egyéb számítógépes eszközöket, programokat futtat, használja az egészségügyi intézményben használt operációs rendszert. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftvereket biztonságosan használ, nyilvántartásokat vezet, statisztikai adatokat gyűjt, összesít, továbbit, adatállományokat másol, archivál.
Az egészségügyi és személyazonosító adatokat is kezelnie kell, ezért alkalmaznia kell a titkos ügyirat-kezelés szabályait. Etikus kapcsolatot tart feletteseivel, a kollégákkal, partnerekkel, intézményekkel. Szükség esetén képes riasztást leadni, alapszintű elsősegélyt biztositani.

Az Egészségügyi operátor képzés munkaerőpiaci relevanciája:

Az utóbbi években, évtizedekben az egészségügyi ellátás során keletkező és visszakeresendő adatok, információk mennyisége rohamosan növekedett. Az informatika fejlődése az egészségügy területét sem hagyta érintetlenül, pl. a speciális egészségügyi szoftverek, a számítógép vezérelte vizsgáló műszerek, elektronikus adatkezelés, tárolás területén.

Az egészségügyben végzett adminisztratív munka speciális tudáshalmazt tesz szükségessé. Fontos az interdiszciplináris kommunikáció is a különféle szakmacsoportok, intézmények között. A szakképzett gyógyító team tagjai szükségtelenül sok időt töltenek a dokumentálási fel adatokkal, fontos lenne tehermentesítésük olyan szakember segítsége által, aki csökkenthetné az adminisztrációs terheiket. Az egészségügyi operátorra hatalmas szükség van.

Elhelyezkedhetnének kórházak, klinikák betegfelvételi irodáin, a diagnosztikai, gyógyító, rehabilitációs osztályokon közvetlenül támogatva a gyógyító team munkáját, a felnőtt és gyermek családorvosi ellátó hálózatban, a magán szakorvosi és klinikai szférában, házi ápolási és hospice szolgálatoknál, a bentlakásos idősek és fogyatékos intézményeknél stb.

Az egészségügyi operátor munkakör betöltéséhez mindössze érettségi iskolai előképzettség szükséges. A foglalkozás jellege ülő, (adminisztratív) szellemi és könnyű fizikai munka. Jó manuális és kommunikációs készség mellett alkalmasak lehetnek alak a mozgásukban akadályozott személyek is, akik önhajtós kerekesszékben ülve síkon, illetve akadálymentesitett közegben önállóan közlekednek, a felső végtagok, kezek funkciói, a kommunikációs, az érzékszervi funkcióik és a szellemi teljesítőképességük megtartott. Igy lehetőséget lehetne teremteni a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalók elhelyezkedésére

Az Egészségügyi operátor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
  • Szakmai előképzettség: nincs
  • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges a a 40/2004. (IV.26.) ESzScM rendelet szerint

Egészségügyi operátor Képzési Modulok listája:

  • Az egészségügyi operátor egészségügyi szakmai ismeretei és gyakorlata SzPk-00257-19-01 4 03 3 /M-01
  • Az egészségügyi operátor ügyviteli ismeretei és gyakorlata SzPk-00257-19-01 4 03 3/M-02

Egészségügyi operátor Vizsga feltételei:

A vizsga (amely a szakképzést folytató által megszervezett vizsga) kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesitéséhez szükséges kompetenciákkal. A számonkérés tartalmát tekintve az elsajátított szakmai ismereteket és készségeket foglalja magába.

A vizsgára bocsájtás feltételei:

  • a képzési programban meghatározott gyakorlat teljesitése
  • a képzés óraszámának 30%-át meg nem haladó hiányzás