Képzés díja: Személyre szabott árainkról és kedvezményeinkről érdeklődj kollégáinknál!

Egészségfejlesztési segítő OKJ Képzés

OKJ szerinti azonosítószáma: 32 720 01
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/A041
A tanfolyam ára:

A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

Elmélet/gyakorlat aránya : 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 480 óra (Elmélet: 240 óra, Gyakorlat: 240 óra)

Egészségfejlesztési segítő - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
 • Egészségfejlesztési segítő

Jelentkezés Egészségfejlesztési segítő képzésre


A jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem jár kötelezettséggel!
A részletes adatokat a Felnőttképzési szerződés tartalmazza


Kérem a neved!

Nem valós e-mail cím!

Kérlek, add meg a címedet!

Telefonszám! (pl: 203456789 vagy +36-20/123-4567)

Kérlek fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

Az Egészségfejlesztési segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

Az Egészségfejlesztési segítő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
 • Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű problématérképet készíteni
 • Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
 • Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
 • Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
 • Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
 • Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
 • Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
 • Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
 • Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
 • Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
 • Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási–gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
 • Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
 • Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
 • Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
 • Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
 • Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
 • Környezetében felismerni a közegészségügyi–járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
 • Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
 • Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
 • Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
 • Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

Az Egészségfejlesztési segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Családellátó Képzési Modulok listája:

 • 11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
 • 11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
 • 11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Családellátó OKJ Vizsga feltételei:

Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.

Egészségfejlesztési segítő képzés részletes, törvényileg meghatározott ismertetőjét az alábbi dokumentum tartalmazza. Forrás: nive.hu

Árgarancia

Az ár a képzés teljes költségét jelenti, mely tankönyvvel, jegyzettel és vizsgadíjjal együtt értendő! Egyes képzéseink esetében munkaruha illetve további szükséges eszközök is a feltüntett árak részét képezik!
További költségek felmerülése az M-STÚDIUM-nál nincs!

 

Kérdésed van? Hívd munkatársainkat, akik készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre a képzések, tanfolyamok, vizsgák vagy a szervezéssel kapcsolatban!

Oktatásszervező
+36303858917
Oktatási referens
+3672475056
Iroda
7370 Sásd, Kolozsvár u.14.
E-mail
megyeri.marcsi@mstudium.hu