Képzés díja: Személyre szabott árainkról és kedvezményeinkről érdeklődj kollégáinknál!

Digitális írástudás Képzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/D028
Képzés díja: Személyre szabott árainkról és kedvezményeinkről érdeklődj kollégáinknál!

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség:
befejezett iskolai végzettség nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek
Egyéb feltételek: betöltött 16. életév

A képzés óraszáma: 100 óra (Elmélet: 40, Gyakorlat: 60)

Digitális írástudás - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

 

Jelentkezés Digitális írástudás képzésre


A jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem jár kötelezettséggel!
A részletes adatokat a Felnőttképzési szerződés tartalmazza


Kérem a neved!

Nem valós e-mail cím!

Kérlek, add meg a címedet!

Telefonszám! (pl: 203456789 vagy +36-20/123-4567)

Kérlek fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

A képzés célja:
A program alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása. Ennek során elérendő cél, hogy képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. Az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A résztvevők feleljenek meg az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek.

A képzés céljcsoportja:
Az informatikai írástudás társadalmasítása érdekében képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül, akik még nem rendelkeznek a számítógép készségszintű használatához szükséges felhasználói ismeretekkel.

Az Digitális írástudás képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A digitális világ eszközeit használni.
 • A számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapok elsajátítására, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére.
 • Az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában képesek lesznek gyors és hatékony információkeresésre, ill. elektronikus kapcsolattartásra
 • A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában levelek ell egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, és a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására lesznek képesek.
 • Az informatikai és kommunikációs eszközök használatára az ügyintézés, a munka, a tanulás során.
 • Korszerű eszközök használatának megismerésére A tanuláshoz és a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére informatikai környezetben
 • Szakmai készségek:
  • Attekintő képesség
  • Olvasott szakmai szöveg megértése
  • Fejlődőképesség, önfejlődés
  • Információforrások kezelés
 • Személyes kompetenciák:
  • Felelősségtudat
  • Döntésképesség
  • Precizitás
  • Önállóság
  • Pontosság
  • Megbízhatóság
 • Társas kompetenciák:
  • Visszacsatolási készség
  • Irányíthatóság
  • Kezdeményezőkészség
  • Konfliktuskezelő készség
  • Kapcsolatteremtő készség
  • Kapcsolatfenntartó készség
  • Segítőkészség
  • Motiválhatóság
 • Módszerkompetenciák:
  • Rendszerező képesség
  • Gyakorlatias feladatértelmezés
  • Módszeres munkavégzés
  • Logikus gondolkodás
  • Következtetési képesség
  • Áttekintő képesség
  • Problémamegoldás
  • Hibaelhárítás
  • Okok feltárása
  • Helyzetfelismeres

Digitális írástudás Képzés Képzési Modulok listája:

 • IKT 0-1 - informatikai alapok (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés)
 • Online alapismeretek
 • Alapvető digitális írástudás kompetenciák, Elektronikus ügyintézés
 • A tanuláshoz munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése informatikai környezetben

Digitális írástudás Vizsga feltételei:

 • Gyakorlati záróvizsga, Időtartama 120 perc