Képzés díja: Személyre szabott árainkról és kedvezményeinkről érdeklődj kollégáinknál!

Alapellátási közösségi szakápoló OKJ Képzés

OKJ szerinti azonosítószáma: 55 723 16
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/A081
A tanfolyam ára:

A szakképesítés szintje:emelt szintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 500 óra (Elmélet: 200 óra, Gyakorlat: 300 óra)

Alapellátási közösségi szakápoló - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Ápoló, szakápoló
 • Szakápoló
 • Üzemi ápoló
 • Üzemi és körzeti nővér

Jelentkezés Alapellátási közösségi szakápoló képzésre


A jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem jár kötelezettséggel!
A részletes adatokat a Felnőttképzési szerződés tartalmazza


Kérem a neved!

Nem valós e-mail cím!

Kérlek, add meg a címedet!

Telefonszám! (pl: 203456789 vagy +36-20/123-4567)

Kérlek fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

Az Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.

Az Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítéssel rendelkező képes:

 • feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni
 • a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani
 • munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani
 • egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni
 • az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni
 • az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni
 • a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani
 • szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni
 • az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni
 • orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér és váladékvételt elvégezni
 • orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni
 • a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást, mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni
 • a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást
 • kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére
 • az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést
 • közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni
 • a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni
 • a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni
 • a praxis közegészségügyijárványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában
 • a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni
 • a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni
 • a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni
 • a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni
 • a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni
 • a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni
 • a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani
 • a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni
 • a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni
 • a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni
 • a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

Az Alapellátási közösségi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Alapellátási közösségi szakápoló Képzési Modulok listája:

 • 11634–16 Alapellátási közösségi szakápolás

Alapellátási közösségi szakápoló OKJ Vizsga feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése

Alapellátási közösségi szakápoló képzés részletes, törvényileg meghatározott ismertetőjét az alábbi dokumentum tartalmazza. Forrás: nive.hu

Árgarancia

Az ár a képzés teljes költségét jelenti, mely tankönyvvel, jegyzettel és vizsgadíjjal együtt értendő! Egyes képzéseink esetében munkaruha illetve további szükséges eszközök is a feltüntett árak részét képezik!
További költségek felmerülése az M-STÚDIUM-nál nincs!

 

Kérdésed van? Hívd munkatársainkat, akik készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre a képzések, tanfolyamok, vizsgák vagy a szervezéssel kapcsolatban!

Oktatásszervező
+36303858917
Oktatási referens
+3672475056
Iroda
7370 Sásd, Kolozsvár u.14.
E-mail
megyeri.marcsi@mstudium.hu